Language Switcher

V2025

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ටැබ් ටෙන්ඩරයේ අලුත්ම මගඩිය මෙන්න

උසස් පෙළ පාසල් සිසුන් සඳහා ටැබ් පරිගණක බෙදීමේ ව්‍යාපෘතිය හරහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නැවතත් ටෙන්ඩර් මගඩියකට සුදානම් වන බව වාර්තා වෙයි.

ඒ මීට පෙර ටැබ් පරිගණක බෙදීමේ ටෙන්ඩරය බරපතල ටෙන්ඩර් අක්‍රමිකතාවක් සිදුකර metropolitan සමාගම වෙත ලබාදීමට ගත් තීන්දුව අත්හිටුවා එම ටෙන්ඩරය අබාන්ස් සමාගමට ලබාදීම සඳහා සුදානම් වෙමින්ය.

පරණ මගඩිය

අදාළ ටෙන්ඩරය වෙනුවෙන් පත්කළ තාක්ෂණික කමිටුවේ සභාපතිවරයා ඇතුළු අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ බලධාරීන් පළමු අවස්තාවේදී metropolitan සමාගම වෙත මෙම ටැබ් පරිගණක සැපයීමේ ටෙන්ඩරය ලබාදීමට සුදානම් වුයේ ටෙන්ඩර් කොන්දේසි වෙනස් කරමින් සිදුකල අක්‍රමිකතාවක් හරහාය.

ඒ බව මීට පෙර newstube.lk වෙබ් අඩවිය විසින් විශේෂ හෙළිදරව්වක් සිදුකලා ඔබට මතක ඇත.

https://newstube.lk/exclusive/193-school-student-tab-srilanka ඔස්සේ ඔබට එය නැවත කියවා ගැනීමට හැකිය.

අලුත් මගඩිය

මේ වන විට වාර්තා වී ඇති තොරතුරු වලට අනුව උසස් පෙළ සිසුන්ට ටැබ් පරිගණක බෙදීමේ ටෙන්ඩරය මෙවර අබාන්ස් සමාගමට ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇත්තේද එවැනිම ටෙන්ඩර් මගඩියක් සිදුකරමින්ය. ඒ ටෙන්ඩරය වෙනුවෙන් අඩුම ලංසු තැබූ පාර්ශවය ලෙස අබාන්ස් සමාගම සළකමින්ය.

වාර්තා වන ආකාරයට ඒ වෙනුවෙන් නව අමාත්‍ය මණ්ඩල සන්දේශයක් මේ වන විට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් සකස් කර ඇති අතර එය නුදුරු දිනයකදී කැබිනට් අනුමතිවය ඉදිරිපත් කරන්නට සැලසුම් කර ඇත.

අබාන්ස් සමාගම මෙම ටෙන්ඩරය වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 4.1ක අඩුම ලංසුවක් තැබූ බව ඇත්තය. එහෙත් ගැටලුව වනුයේ ටෙන්ඩරය ලබාගැනීම වෙනුවෙන් ඔවුන් ඉදිරිපත් කළ ටැබ් පරිගණකය, ටෙන්ඩර් පිරිවිතර සමඟ අනුකූල නොවීමය.

ටෙන්ඩර් කොන්දේසි උල්ලංඝණය කරලා

නිකුත් කළ ටෙන්ඩරයේ පිරිවිතර අනුව ටෙන්ඩරය සඳහා ඉදිරිපත් කරන අයිතමය මෙරට වසර 5ක කාලයක් භාවිතයේ තිබිය යුතුව ඇත. නමුත් අබාන්ස් සමාගම ඉදිරිපත් කළ ටැබ් පරිගණකය haier වර්ගයේ වන අතර එය මෙරටට ආනයනය කර වසර 5 ක කාලයක් ගතවී නැත. වෙළඳපොල ආරංචිමාර්ග වලට අනුව නම් haier වෙළඳනාමය ඇති ටැබ් පරිගණක මෙරට භාවිතයට එක්ව ඇත්තේ 2015 වසරේය.

ඒ අනුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ඉතා පැහැදිළිව අඩුම ලංසුව ඉදිරිපත් කළ ලන්සුකරුවා යන ජනප්‍රිය සටන් පාඨයට මුවාවී මේ සිදුකරන්නට සුදානම් වන්නේ තවත් ටෙන්ඩර් මගඩියක් බව පැහැදිළිය. තවද මේ ආකාරයේ ටෙන්ඩරයක් නිකුත් කිරීමේදී සාධනය කළ යුතු පිරිවිතර දක්වන්නේ අතපය කසනවාට නොවේය. ඊට අදාළ වැදගත් කම භාණ්ඩයේ අඩු මිල තරම්ම වැදගත් බවත් ඒ මොනවාද යන්න අමාත්‍යංශයේ බලධාරීන්ට අමුතුවෙන් කියාදිය යුතු යැයි අප සිතන්නේ නැත.

අනෙක් අතට අමාත්‍යංශයේ අපේක්ෂාව අඩුම මිලට අදාළ ටෙන්ඩරය නිකුත් කිරීම නම් කළ යුතුව ඇත්තේ ටෙන්ඩර් කොන්දේසි සහ පිරිවිතර නියම ආකාරයට ඇති අඩුම මිල ඉදිරිපත් කළ ලන්සුකාර ආයතනයට ටෙන්ඩරය නිකුත් කිරීමය. එවැනි ලන්සුකරුවකු සිටිනවාද නැද්ද යන්න කොහෙත්ම නොසලකමින් කරන්නට යන මේ ගනුදෙනුව පිටුපස අතයට ගනුදෙනුවක්ද තිබෙන්නට ඇති ඉඩකඩ කොහෙත්ම ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකිය.

වරක් සිදුකරන්නට ගිය ටෙන්ඩර් මගඩියක් වලක්වා එම වරද නිවැරදි කරන්න යන මොහොතේ තවත් එවැනිම මගඩියක් සිදුකිරීමට උත්සහ කිරීම ගැන සිතන්නට වෙන යමක් නොමැත. ඒ හමුවේ අප අවධාරණය වන්නේ ඇමති අඛිල මේ හෙළිදරව් බොරු කරන ලෙස වැඩ කර පෙන්නන්න කියාය. ටැබ් නමින් නාම විශේෂණයක් ඔබ නමටත් තවත් ටෙන්ඩර් මගඩියක් ආණ්ඩුවේ ගිණුමටත් බැරවීම වළක්වන්නට වෙනත් මගක් නොමැත. වරදක් සිදුවෙන්නට පෙර අප මෙසේ ඒ ගැන හෙළිකරේද එනිසාය.

newstube.lk - x files

 

 

 

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
  • No comments found